Spurtti Liikuntakeskus Oy:n rekisteriseloste

RekisteriselosteRekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan
velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.1. Rekisterinpitäjä

Spurtti Liikuntakeskus OyYhteystiedot:

Metallimiehenkatu 2-4

04430 JärvenpääYhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissaJari-Pekka Immonen / Spurtti Liikuntakeskus Oy

Metallimiehenkatu 2-4

04430 Järvenpää

0405029862

j-p@spurtti.fiTapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan
yhteystiedot:Jari-Pekka Immonen / Spurtti Liikuntakeskus Oy

Metallimiehenkatu 2-4

04430 Järvenpää

0405029862

j-p@spurtti.fi

2. Rekisteröidyt

Spurtti Liikuntakeskus Oy:n asiakkaat ja alaikäisten asiakkaiden
huoltajat. Uutiskirjeen tilanneet.3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:·
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn
asiakassuhteen perusteella·
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen
perusteella (esim. internetissä kerätyissä lomakkeissa, lomakkeelle kysytty
lupa markkinointiin)Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitusHenkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:·
asiakassuhteen hoitaminen·
palveluistamme kertominen4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:Yhteystiedot·
nimi·
osoite·
sähköposti·
puhelinnumero·
syntymäaika

Asiakastiedot·
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Spurtti Liikuntakeskus Oy

Metallimiehenkatu 2-4

04430 Järvenpää

0405029862

j-p@spurtti.fiTarkastusoikeusRekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.Oikeus tietojen
oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.Poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.Suostumuksen
peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.ValitusoikeusRekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot
saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään internetin kautta·
asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä·
asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
markkinointitarkoituksiin Spurtti Liikuntakeskus Oy:n ulkopuolelle.Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia
palvelutarjoajia:·
myClub-jäsenrekisteri. Taikala Oy·
MailChimp-uutiskirjepalvelu8. Käsittelyn kesto

·
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin
kauan, kuin asiakkuus on voimassa·
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee
poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan
linkin kautta.9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Spurtti Liikuntakeskuksen
työntekijät.Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.11. Automaattinen
päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.